XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần 14/06/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
91
15
76
G.7
058
508
911
G.6
0390
2128
5774
2968
5410
4760
7751
7601
7219
G.5
4062
5822
0334
G.4
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
85713
32799
68075
44929
84652
25990
31390
74884
92567
86557
87528
37060
84249
94727
G.3
15338
07649
10516
10724
06674
35898
G.2
51693
40856
15551
G.1
65547
68104
18454
ĐB
042247
908718
817276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02 04, 08 01
1 18 10, 13, 15, 16, 18 11, 19
2 28 22, 24, 29 27, 28
3 32, 38 34
4 42, 46, 47(2), 49 49
5 50, 58 52, 56 51(2), 54, 57
6 62 60, 68 60, 67
7 74, 79 75 74, 76(2)
8 84
9 90, 91, 93 90(2), 99 98

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Tuần Rồi 07/06/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
30
31
17
G.7
119
103
015
G.6
1618
4006
1746
3304
3322
0541
7364
8906
9739
G.5
1054
6516
7970
G.4
49407
33060
90123
03375
94207
28453
89596
18106
40949
12389
08227
77091
59134
07467
86158
37223
87614
33409
20626
56282
58615
G.3
39991
58620
99869
87005
80195
66430
G.2
33403
01916
50073
G.1
31746
12138
45369
ĐB
714218
025072
983480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03, 06, 07(2) 03, 04, 05, 06 06, 09
1 18(2), 19 16(2) 14, 15(2), 17
2 20, 23 22, 27 23, 26
3 30 31, 34, 38 30, 39
4 46(2) 41, 49
5 53, 54 58
6 60 67, 69 64, 69
7 75 72 70, 73
8 89 80, 82
9 91, 96 91 95

Kết Quả XSMN T6 31/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
90
37
95
G.7
319
381
430
G.6
8045
1250
8648
8873
7567
0934
0753
2287
8163
G.5
7698
3211
5639
G.4
13355
88943
84264
60043
49092
33638
89786
12283
26588
17722
62178
36181
70742
56914
57579
25357
14258
37304
65594
24670
39056
G.3
07149
09358
99746
02364
08090
33100
G.2
64933
03737
35718
G.1
23761
40021
79493
ĐB
419373
944233
516374
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00, 04
1 19 11, 14 18
2 21, 22
3 33, 38 33, 34, 37(2) 30, 39
4 43(2), 45, 48, 49 42, 46
5 50, 55, 58 53, 56, 57, 58
6 61, 64 64, 67 63
7 73 73, 78 70, 74, 79
8 86 81(2), 83, 88 87
9 90, 92, 98 90, 93, 94, 95

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu 24/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
07
88
23
G.7
522
632
620
G.6
8048
0975
2534
0140
7533
3368
8311
4929
7337
G.5
2660
7950
2825
G.4
36480
28250
43626
91453
15801
93876
50407
17764
63997
80151
67821
90241
70353
81116
42299
95534
82307
04266
06876
34099
14462
G.3
50630
71546
73713
29800
39241
80354
G.2
70170
13939
19947
G.1
19624
48373
21834
ĐB
509824
022364
038490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 07(2) 00 07
1 13, 16 11
2 22, 24(2), 26 21 20, 23, 25, 29
3 30, 34 32, 33, 39 34(2), 37
4 46, 48 40, 41 41, 47
5 50, 53 50, 51, 53 54
6 60 64(2), 68 62, 66
7 70, 75, 76 73 76
8 80 88
9 97 90, 99(2)

Kết Quả XSMN Thứ 6 17/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
72
34
95
G.7
753
170
676
G.6
3589
7395
3819
6800
0373
0843
6827
9830
1100
G.5
4481
9175
3459
G.4
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
G.3
10268
78091
58393
47738
87882
85803
G.2
01658
78244
72867
G.1
43848
47569
87841
ĐB
572177
648431
141337
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08 00 00(2), 03
1 19 13
2 25 21, 27
3 31, 36 31, 33, 34, 35, 38 30, 35, 37
4 41, 44, 48 43, 44 41, 45
5 53, 58 51, 54, 59
6 68 67, 69 67
7 72, 75, 77, 78 70, 73, 75(2) 76
8 81, 89 82, 84
9 91, 95 93, 98 95

Xổ Số Miền Nam Thứ 6 10/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
15
81
74
G.7
108
694
101
G.6
7632
0465
5085
2012
4405
7969
2049
6413
3260
G.5
5232
3384
0897
G.4
80529
38130
93197
80980
65274
19372
25201
41474
43467
98369
08316
49955
04474
11279
30057
97202
52250
68736
05314
54135
90392
G.3
17283
35464
09246
98156
92400
44999
G.2
51723
18015
28939
G.1
45638
47482
25181
ĐB
241962
284703
444642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 08 03, 05 00, 01, 02
1 15 12, 15, 16 13, 14
2 23, 29
3 30, 32(2), 38 35, 36, 39
4 46 42, 49
5 55, 56 50, 57
6 62, 64, 65 67, 69(2) 60
7 72, 74 74(2), 79 74
8 80, 83, 85 81, 82, 84 81
9 97 94 92, 97, 99

KQXSMN Thứ 6 03/05/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
91
68
54
G.7
794
360
027
G.6
7300
2723
6364
6060
7485
0399
0639
8684
7604
G.5
5849
1565
6315
G.4
21204
72180
73318
80686
32033
72980
11525
68309
05634
25939
46040
70695
43509
80000
41047
66629
72556
93538
76455
88793
36272
G.3
86900
23886
49416
47248
57779
89774
G.2
17318
68142
89264
G.1
36637
93481
34173
ĐB
578368
875326
054207
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00(2), 04 00, 09(2) 04, 07
1 18(2) 16 15
2 23, 25 26 27, 29
3 33, 37 34, 39 38, 39
4 49 40, 42, 48 47
5 54, 55, 56
6 64, 68 60(2), 65, 68 64
7 72, 73, 74, 79
8 80(2), 86(2) 81, 85 84
9 91, 94 95, 99 93

KQSXMN Thứ Sáu 26/04/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
21
60
96
G.7
128
663
241
G.6
2764
0406
5662
9894
7487
1569
5618
0288
6622
G.5
6740
3281
8950
G.4
83826
71525
75611
49484
70385
62417
73500
82833
23953
03747
77730
61003
27585
10875
58829
77768
14294
04874
86162
33932
94038
G.3
18081
49464
70224
16314
15186
73581
G.2
01770
15885
63932
G.1
44194
74496
20566
ĐB
374688
241559
213526
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00, 06 03
1 11, 17 14 18
2 21, 25, 26, 28 24 22, 26, 29
3 30, 33 32(2), 38
4 40 47 41
5 53, 59 50
6 62, 64(2) 60, 63, 69 62, 66, 68
7 70 75 74
8 81, 84, 85, 88 81, 85(2), 87 81, 86, 88
9 94 94, 96 94, 96

Kết Quả SXMN T6 19/04/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
22
97
31
G.7
179
935
367
G.6
0297
3244
7846
4205
4920
5093
9654
5774
5762
G.5
8626
3216
0659
G.4
49139
56992
77386
63298
37315
26615
85954
81034
57871
92294
70750
14630
99503
23850
87482
57835
32409
85068
70706
29152
72005
G.3
96965
01802
20042
33202
74256
31489
G.2
14202
21129
62100
G.1
50877
87067
38926
ĐB
925135
078640
538064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02(2) 02, 03, 05 00, 05, 06, 09
1 15(2) 16
2 22, 26 20, 29 26
3 35, 39 30, 34, 35 31, 35
4 44, 46 40, 42
5 54 50(2) 52, 54, 56, 59
6 65 67 62, 64, 67, 68
7 77, 79 71 74
8 86 82, 89
9 92, 97, 98 93, 94, 97

Kết Quả SXMN Thứ 6 12/04/2024

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8
91
87
11
G.7
365
699
903
G.6
8247
1634
5823
6100
9651
4649
3696
5933
9675
G.5
8361
2794
4534
G.4
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
78674
53380
71734
87687
75192
89576
17000
08480
14737
07640
05585
53127
38267
61679
G.3
83381
42863
42938
18590
34032
85367
G.2
57750
46951
61060
G.1
47773
68297
27288
ĐB
924807
045109
940953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 07, 09 00(2), 09 03
1 11
2 23 27
3 32(2), 34, 35 34, 38 32, 33, 34, 37
4 44, 47 49 40
5 50 51(2) 53
6 61, 63, 65 60, 67(2)
7 73 74, 76 75, 79
8 81, 85 80, 87(2) 80, 85, 88
9 91, 95 90, 92, 94, 97, 99 96

XSMN Thứ 6, Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần, SXMN Thu 6, KQXSMN Thu 6 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu sau, xs mn t6 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần - KQXSMN Thu 6 là gì?

- Xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút chiều ngày thứ sáu mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 6 mở thưởng bởi đài Xổ số Vĩnh Long ký hiệu là XSVL, nhà đài Xổ số Bình Dương ký hiệu XSBD và đài Xổ số Trà Vinh ký hiệu XSTV.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 6 chính xác 100% tại kết quả XS của site xsmn.is

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 6 qua các từ khóa: xsmn thu 6 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 6, kqxsmn thu 6, xsmnthu6, xsmn t6, kqxs thu 6, xsthu6 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại kết quả xổ số miền nam hoàn toàn uy tín, chuẩn, miễn phí. Theo dõi kết quả xổ số miền nam thứ bảy kế tiếp.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 6 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần