Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 3 ngày 18 tháng 06 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
09(4 lần); 32(4 lần); 80(4 lần); 57(4 lần); 15(3 lần); 18(3 lần); 73(3 lần); 55(3 lần); 79(3 lần); 37(3 lần); 50(2 lần); 53(2 lần); 00(2 lần); 41(2 lần); 91(2 lần); 58(2 lần); 60(2 lần); 01(2 lần); 75(2 lần); 67(2 lần); 63(2 lần); 62(2 lần); 29(2 lần); 42(2 lần); 96(2 lần); 14(2 lần); 21(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
68(0 lần); 69(0 lần); 71(0 lần); 65(0 lần); 59(0 lần); 40(0 lần); 48(0 lần); 51(0 lần); 56(0 lần); 72(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng