Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

20/04/2000 về 61990 sau đó 21/04/2000 về 24804
02/05/2000 về 28090 sau đó 03/05/2000 về 06180
07/01/2001 về 84390 sau đó 08/01/2001 về 36137
19/06/2001 về 27190 sau đó 20/06/2001 về 61081
15/11/2002 về 10290 sau đó 16/11/2002 về 16296
08/01/2003 về 94290 sau đó 09/01/2003 về 20295
10/01/2003 về 47090 sau đó 11/01/2003 về 04578
16/02/2003 về 74490 sau đó 17/02/2003 về 05664
29/04/2003 về 82090 sau đó 30/04/2003 về 62323
28/06/2003 về 23390 sau đó 29/06/2003 về 42959
10/10/2003 về 59690 sau đó 11/10/2003 về 67819
27/10/2003 về 64390 sau đó 28/10/2003 về 88473
15/05/2004 về 41090 sau đó 16/05/2004 về 27056
07/12/2004 về 19290 sau đó 08/12/2004 về 70642
27/12/2004 về 20790 sau đó 28/12/2004 về 51352
09/11/2005 về 43990 sau đó 10/11/2005 về 72718
30/12/2005 về 48190 sau đó 31/12/2005 về 84069
29/04/2006 về 67890 sau đó 30/04/2006 về 54381
26/07/2006 về 08890 sau đó 27/07/2006 về 11405
24/08/2006 về 83190 sau đó 25/08/2006 về 72934
25/02/2007 về 24690 sau đó 26/02/2007 về 72713
16/04/2007 về 70590 sau đó 17/04/2007 về 51043
04/08/2007 về 19490 sau đó 05/08/2007 về 96374
25/09/2007 về 88590 sau đó 26/09/2007 về 08300
15/01/2009 về 27090 sau đó 16/01/2009 về 68046
17/01/2009 về 04690 sau đó 18/01/2009 về 51146
06/03/2009 về 40590 sau đó 07/03/2009 về 62752
18/06/2009 về 64090 sau đó 19/06/2009 về 59302
23/03/2010 về 97190 sau đó 24/03/2010 về 21664
05/07/2010 về 03190 sau đó 06/07/2010 về 76284
26/12/2010 về 80790 sau đó 27/12/2010 về 46410
21/01/2011 về 59090 sau đó 22/01/2011 về 73445
25/01/2011 về 33590 sau đó 26/01/2011 về 46566
15/07/2011 về 55290 sau đó 16/07/2011 về 83777
09/02/2012 về 19590 sau đó 10/02/2012 về 71959
19/02/2012 về 23590 sau đó 20/02/2012 về 26155
18/04/2012 về 13490 sau đó 19/04/2012 về 53089
01/05/2012 về 99390 sau đó 02/05/2012 về 49051
09/05/2012 về 62990 sau đó 10/05/2012 về 68360
13/05/2012 về 71190 sau đó 14/05/2012 về 08377
04/11/2012 về 30790 sau đó 05/11/2012 về 52582
06/02/2013 về 27690 sau đó 07/02/2013 về 47956
27/02/2013 về 83590 sau đó 28/02/2013 về 36897
19/09/2013 về 63090 sau đó 20/09/2013 về 48439
02/11/2013 về 89390 sau đó 03/11/2013 về 88072
07/03/2014 về 45290 sau đó 08/03/2014 về 48911
04/09/2014 về 86390 sau đó 05/09/2014 về 89997
10/09/2014 về 75090 sau đó 11/09/2014 về 51987
22/01/2015 về 24290 sau đó 23/01/2015 về 98700
22/07/2015 về 17590 sau đó 23/07/2015 về 98120
25/07/2015 về 15890 sau đó 26/07/2015 về 79675
29/08/2015 về 88290 sau đó 30/08/2015 về 50436
01/10/2015 về 71290 sau đó 02/10/2015 về 54201
10/10/2015 về 17590 sau đó 11/10/2015 về 18535
03/12/2015 về 15390 sau đó 04/12/2015 về 83363
12/03/2016 về 76090 sau đó 13/03/2016 về 78400
28/05/2016 về 92490 sau đó 29/05/2016 về 95848
09/06/2016 về 23090 sau đó 10/06/2016 về 68089
11/07/2016 về 83690 sau đó 12/07/2016 về 90511
25/09/2016 về 47190 sau đó 26/09/2016 về 75466
11/01/2017 về 07790 sau đó 12/01/2017 về 69974
11/10/2017 về 00090 sau đó 12/10/2017 về 49604
03/02/2019 về 61090 Ngày 04/02/2019 không quay thưởng.
09/07/2019 về 68490 sau đó 10/07/2019 về 56266
31/07/2019 về 56690 sau đó 01/08/2019 về 05356
05/11/2019 về 63990 sau đó 06/11/2019 về 46181
12/07/2020 về 28890 sau đó 13/07/2020 về 20508
18/09/2020 về 20290 sau đó 19/09/2020 về 54004
28/12/2020 về 07690 sau đó 29/12/2020 về 63111
26/06/2021 về 20290 sau đó 27/06/2021 về 13987
02/03/2022 về 09390 sau đó 03/03/2022 về 42113
18/06/2022 về 87190 sau đó 19/06/2022 về 66449
03/07/2022 về 86690 sau đó 04/07/2022 về 50239
28/07/2022 về 56590 sau đó 29/07/2022 về 92303
17/09/2022 về 55890 sau đó 18/09/2022 về 14894
27/09/2022 về 77390 sau đó 28/09/2022 về 41946
28/05/2024 về 47490 sau đó 29/05/2024 về 60031

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 90 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
311463
941031
392491
132872
113043
081813
563663
742892
481003
631351
011361
751201
972721
821772
601511
551592
451101
841642
021522
431341
051691
181421
731191
231781
951961
371801

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
011713
1897
22613
3773
481011
5967
68115
7876
81043
9598

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 0(11 lần) - 8(10 lần) - 5(9 lần) - 7(8 lần) - 6(8 lần) - 4(8 lần) - 1(8 lần) - 3(7 lần) - 9(5 lần) - 2(2 lần)
Chạm đuôi : 6(11 lần) - 4(10 lần) - 9(9 lần) - 1(9 lần) - 7(7 lần) - 3(7 lần) - 0(7 lần) - 5(6 lần) - 2(6 lần) - 8(4 lần)
Tổng : 2(13 lần) - 0(13 lần) - 4(11 lần) - 9(8 lần) - 5(7 lần) - 1(7 lần) - 7(6 lần) - 6(5 lần) - 8(3 lần) - 3(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 90 vào Thứ 3

Ngày 29/05/2024 giải đặc biệt về 60031 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 28/09/2022 giải đặc biệt về 41946 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 06/11/2019 giải đặc biệt về 46181 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 10/07/2019 giải đặc biệt về 56266 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 02/05/2012 giải đặc biệt về 49051 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 26/01/2011 giải đặc biệt về 46566 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 24/03/2010 giải đặc biệt về 21664 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 26/09/2007 giải đặc biệt về 08300 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 08/12/2004 giải đặc biệt về 70642 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 30/04/2003 giải đặc biệt về 62323 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 20/06/2001 giải đặc biệt về 61081 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 03/05/2000 giải đặc biệt về 06180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 19/06 sau khi ra 90 vào ngày 18/06

Ngày 19/06/2000 giải đặc biệt về 16164 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 19/06/2001 giải đặc biệt về 27190 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 19/06/2002 giải đặc biệt về 91721 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 19/06/2003 giải đặc biệt về 08847 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 19/06/2004 giải đặc biệt về 02885 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 19/06/2005 giải đặc biệt về 67132 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 19/06/2006 giải đặc biệt về 20501 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 19/06/2007 giải đặc biệt về 68615 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 19/06/2008 giải đặc biệt về 71951 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 19/06/2009 giải đặc biệt về 59302 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 19/06/2010 giải đặc biệt về 77048 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 19/06/2011 giải đặc biệt về 04168 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 19/06/2012 giải đặc biệt về 80625 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 19/06/2013 giải đặc biệt về 54077 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 19/06/2014 giải đặc biệt về 88244 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 19/06/2015 giải đặc biệt về 53239 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 19/06/2016 giải đặc biệt về 58056 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 19/06/2017 giải đặc biệt về 83224 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 19/06/2018 giải đặc biệt về 15489 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 19/06/2019 giải đặc biệt về 29853 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 19/06/2020 giải đặc biệt về 04630 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 19/06/2021 giải đặc biệt về 03472 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 19/06/2022 giải đặc biệt về 66449 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 19/06/2023 giải đặc biệt về 59915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.