Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/07/2024

Đầu 0 00 1 lần 01 1 lần 02 3 lần 03 8 lần 04 3 lần 05 6 lần 06 11 lần 07 2 lần 09 7 lần
Đầu 1 10 8 lần 11 3 lần 12 26 lần 13 24 lần 14 16 lần 15 23 lần 16 29 lần 17 18 lần 18 3 lần 19 12 lần
Đầu 2 20 13 lần 21 16 lần 22 49 lần 23 49 lần 24 43 lần 25 46 lần 26 67 lần 27 50 lần 28 10 lần 29 23 lần
Đầu 3 30 7 lần 31 10 lần 32 29 lần 33 19 lần 34 25 lần 35 24 lần 36 33 lần 37 24 lần 38 2 lần 39 16 lần
Đầu 4 40 11 lần 41 9 lần 42 38 lần 43 59 lần 44 38 lần 45 40 lần 46 59 lần 47 37 lần 48 6 lần 49 20 lần
Đầu 5 50 11 lần 51 13 lần 52 41 lần 53 44 lần 54 31 lần 55 44 lần 56 49 lần 57 35 lần 58 9 lần 59 18 lần
Đầu 6 60 6 lần 61 4 lần 62 30 lần 63 34 lần 64 21 lần 65 32 lần 66 39 lần 67 17 lần 68 3 lần 69 17 lần
Đầu 7 70 18 lần 71 15 lần 72 53 lần 73 64 lần 74 46 lần 75 47 lần 76 73 lần 77 48 lần 78 10 lần 79 28 lần
Đầu 8 80 6 lần 81 8 lần 82 32 lần 83 34 lần 84 31 lần 85 24 lần 86 28 lần 87 33 lần 88 9 lần 89 19 lần
Đầu 9 90 8 lần 91 5 lần 92 26 lần 93 36 lần 94 20 lần 95 20 lần 96 34 lần 97 21 lần 98 5 lần 99 9 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 23/07/2024
ĐB 27364
G.1 85221
G.2 58789 29728
G.3 94591 25572 45486
38637 33134 77273
G.4 4241 7474 7744 3206
G.5 6520 6525 6540
6735 7199 3332
G.6 642 239 625
G.7 63 56 55 66
Loto : 64, 21, 89, 28, 91, 72, 86, 37, 34, 73, 41, 74, 44, 06, 20, 25, 40, 35, 99, 32, 42, 39, 25, 63, 56, 55, 66
XSMB Thứ 2, 22/07/2024
ĐB 15296
G.1 58122
G.2 60799 62033
G.3 15633 64138 08436
38621 63529 06321
G.4 6873 7712 0316 8598
G.5 0223 7765 6786
8202 9208 5748
G.6 423 428 102
G.7 54 11 44 13
Loto : 96, 22, 99, 33, 33, 38, 36, 21, 29, 21, 73, 12, 16, 98, 23, 65, 86, 02, 08, 48, 23, 28, 02, 54, 11, 44, 13
XSMB Chủ Nhật, 21/07/2024
ĐB 10190
G.1 86296
G.2 33206 00021
G.3 06696 79454 42036
15122 23654 78466
G.4 8027 5292 6605 9745
G.5 6881 2232 1351
6073 6580 3976
G.6 592 230 142
G.7 07 89 21 96
Loto : 90, 96, 06, 21, 96, 54, 36, 22, 54, 66, 27, 92, 05, 45, 81, 32, 51, 73, 80, 76, 92, 30, 42, 07, 89, 21, 96
XSMB Thứ 7, 20/07/2024
ĐB 01882
G.1 99877
G.2 69960 51715
G.3 00775 91818 77152
62097 78145 22258
G.4 2336 9489 1404 9201
G.5 5165 4767 4964
9307 6772 9807
G.6 239 703 602
G.7 16 62 42 90
Loto : 82, 77, 60, 15, 75, 18, 52, 97, 45, 58, 36, 89, 04, 01, 65, 67, 64, 07, 72, 07, 39, 03, 02, 16, 62, 42, 90